Eget vatten

Vattenförsörjning i hushåll - allt du behöver veta om pumpar och pumpsystem

Vad menas med ”eget vatten”

De flesta hushåll får sitt vatten från det kommunala vattenledningsnätet. Om man inte är ansluten, t ex vid året-runt-boende eller stuga på landet så får man ordna sitt vatten på ett annat sätt. I Sverige räknar man med att över en miljon människor har enskild vattenförsörjning.

Vår ambition med denna sida är att lotsa er igenom hur typiska "eget vatten-system" är uppbyggda och fungerar samt förklara hur ingående komponenter samspelar med varandra. Självklart så hjälper vi er också till ett optimalt pumpval med kvalitetsprodukter från Wilos breda sortiment av pumpar för vattenförsörjning i privata fastigheter och boenden.

För att komma till verktyget för pumpval klicka på den gröna knappen nedan.

Byte av pump

Det vanligaste skälet till att byta pump är för att den gamla gått sönder, ett annat skäl kan vara att man inte är nöjd med prestandan och vill ha en kraftigare pump eller en annan pumplösning. Om du har några funderingar gällande ditt pumpbyte så är du alltid välkommen att kontakta någon av våra Auktoriserade Servicepartner.

Pumplotsen

Du kan också kika i utbytesverktyget Wilo-Pumplotsen - här finns en stor databas med pumpar av flera fabrikat och modeller inom segmentet för privat vattenförsörjning - "eget vatten", dvs självsugande pumpar/pumpautomater och dränkbara pumpar för grävd och borrad brunn. Du får förslag på lämplig ersättningspump och information som vägleder dig och förenklar ditt pumpbyte. Om du inte hittar den pump du söker så fyll i vårt utbytesformulär så hjälper vi dig att hitta lämplig ersättningspump. Utbytesformuläret hittar du i Pumplotsen under "Saknar du utbytespump i databasen?".

Val av pump - vattensystem

Ett genomtänkt pumpval är nyckeln till ett väl fungerande vattensystem. Generellt kan man säga att det finns tre olika pumpsystem för att hantering av eget vatten:

- Vatten från grävd brunn med torruppställd pump
- Vatten från grävd brunn med dränkbar pump
- Vatten från borrad brunn med dränkbar pump
För bevattningsändamål etc finns också olika lösningar för eget vatten, t ex när man tar vatten från sjö eller å.

Pumplösningar

För torruppställda pumpar är det sughöjden (lodrätt avstånd mellan pump och vattenyta), sugledningens längd och önskat vattenflöde och tapptryck som är mest avgörande för pumpvalet. Om sughöjd inkl. förluster i sugledningen överskrider 7 m så ska en dränkbar pump väljas.

Gällande dränkbara pumpar är det tryckhöjden (lodrätt avstånd mellan vattenytan i brunnen och högst belägna tappställe), tryckledningens längd och önskat vattenflöde och tapptryck som styr valet av pump.

Stor nivåskillnad mellan vattenkälla/brunn och tappställe är ofta en avgörande faktor vid val av pumptyp.

När man valt rätt pumptyp återstår det att bestämma sig för rätt modell, dvs rätt storlek på pump med avseende på kapacitet. Det är inte alltid lätt att välja rätt pumpstorlek, varje situation är unik med olika sug- och tryckhöjder, olika slangdimensioner, varierande antal tappställen mm.

Det viktiga är att man verkligen tänker efter hur de egna förutsättningarna är, och utifrån detta med hjälp av en enkel skiss och med nödvändiga parametrar antecknade (slangdimensioner, flöden etc), gör de nödvändiga beräkningar som krävs för att resultaten skall bli tillfredsställande.