Eget vatten

Vattenförsörjning i hushåll -
allt du behöver veta om pumpar pumpsystem

Vad menas med ”eget vatten”?

De flesta hushåll får sitt vatten från det kommunala vattenledningsnätet. Om man inte är ansluten, t ex vid året-runt-boende eller stuga på landet så får man ordna sitt vatten på ett annat sätt. Det kan också finnas anledning att använda eget vatten även om man har kommunalt vatten, bevattning och tvätt är två typiska användningsområden för detta. 

Wilo ger dig hjälp på vägen

I meny ovan så hittar du värdefull information och detaljerade beskrivningar på olika vattensystem och pumplösningar. Du hittar också verktyg för pumpval och beräkning av friktionsförluster. Vi har också samlat vår kunskap och vanliga frågor och svar i en ”levande” databas som du hittar under Frågor och svar.

Byte av pump

Det vanligaste skälet till att byta pump är för att den gamla gått sönder, ett annat skäl kan vara att man inte är nöjd med prestandan och vill ha en kraftigare pump. Om du har några funderingar gällande ditt pumpbyte så är du alltid välkommen att kontakta någon av våra Auktoriserade Servicepartner.

Pumplotsen

Du kan också kika i utbytesverktyget Wilo-Pumplotsen - här finns en stor databas med pumpar av flera fabrikat och modeller. Du får förslag på lämplig ersättningspump och information som förenklar ditt pumpbyte. Om du inte hittar den pump du söker så fyll i vårt utbytesformulär så hjälper vi dig att hitta lämplig ersättningspump.

Val av pump - vattensystem

Ett genomtänkt pumpval är nyckeln till ett väl fungerande 
vattensystem.
Generellt kan man säga att det finns tre olika pumpsystem 
för att hantering av eget vatten:

  • Vatten från grävd brunn med torruppställd pump
  • Vatten från grävd brunn med dränkbar pump
  • Vatten från borrad brunn med dränkbar pump

För bevattningsändamål etc finns också olika lösningar för 
eget vatten, t ex när man tar vatten från sjö eller å. 

Pumplösningar

Det är sughöjden (lodrätt avstånd mellan pump och vattenyta), sugledningens längd och önskat vattenflöde och tryck som är avgörande för pumpvalet. Stor nivåskillnad mellan pump och tappställe är ofta en avgörande faktor vid val av pumptyp.